Материјал за редовну седницу скупштине акционара 17.06.2019. г.


НОВА ПЕШЧАРА а.д.

Браће Бузађије 156

Делиблато 26225

Тел: 013/765-713

ПИБ 101411086

МБ 08044376