Материјал за редовну седницу скупштине акционара 20.06.2022. г.

Материјал за редовну седницу скупштине акционара 14.06.2021. г.

Материјал за редовну седницу скупштине акционара 29.06.2020. г.

Материјал за редовну седницу скупштине акционара 17.06.2019. г.


НОВА ПЕШЧАРА а.д.

Браће Бузађије 156

Делиблато 26225

Тел: 013/765-713

ПИБ 101411086

МБ 08044376